Vlada FBiH odbila inicijativu o zabrani rada nedjeljom

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ocijenila je da, u ovom trenutku, nije prihvatljiva inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Irfan Čengić, kojom je predlagao da sedmični odmor bude povećan s dosadašnja neprekidna 24 sata na 36 sati neprekidno za sve radnike i da se novim članom reguliše kako u 36 sati sedmičnog odmora, u određenim djelatnostima, obavezno mora biti uključena nedjelja.

Utvrđeno je i izjašnjenje o zahtjevu za ocjenu ustavnosti koji je podnio potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović, a koji se odnosi se na član 45. stav (1) i član 49. st. 1. 2. i 3. Porodičnog zakona Federacije BiH.

Navedeno je i da je u odnosu na postavljeni zahtjev, evidentno da se njegova osnovanost može cijeniti samo u kontekstu primjene stava (3) člana 49. Porodičnog zakona, čijom bi korekcijom trebale biti otklonjene sve nepravilnosti u praksi, odnosno omogućeno ravnopravno ostvarivanje svih prava za oba bračna partnera.

izvor: radiosarajevo.ba