Na prodaju pet stanova u vlasništvu Željezare Zenica

Na osnovu odluke Skupštine i Odbora povjerilaca stečajnog dužnika Željezara Zenica, stečajni upravnik objavio je oglas za prodaju stanova u vlasništvu Željezare usmenim javnim nadmetanjem.

Na prodaju je pet stanova, veličine od 50,36 do 72 metra kvadratna, sa početnim cijenama od 36.815,77 do 70.098,75 KM. Stanovi se nalaze u ulici Bulevar Kralja Tvrtka I 7C, dva se nalaze u Tešanjskoj ulici, jedan u ulici Zije Dizdarevića i jedan u ulici Adolfa Goldbergera.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja, najkasnije jedan dan prije predmetnog usmenog javnog nadmetanja, uplate depozit u iznosu od 2.000,00 KM, a ovaj iznos se uračunava u postignutu ukupnu kupoprodajnu cijenu, koja treba da se plati u roku od 15 dana od dana izvršenog nadmetanja, koje će biti održano u prostorijama Direkcije Željezare Zenica “u stečaju”, u četvrtak, 07.02.2019. godine u 13:00 sati.

Detalje oglasa možete pogledati u novom broju Naše riječi.