Federalni inspektor zabranio uvoz boje za obrve zbog zdravstvene neispravnosti

Federalni sanitarni inspektor na Graničnom prijelazu Međunarodni aerodrom Sarajevo je, u postupku utvrđivanja ispravnosti pošiljke, naložio laboratorijsku analizu uzorka boja za obrve porijeklom iz Ruske Federacije.

S obzirom da je analizom i superanalizom uzorka utvrđeno da uzorak mikrobiološki ne odgovara članu 106. Pravilnika o uslovima u pogledu zdravstvene ispravnosti predmeta opće upotrebe koji se mogu stavljati u promet i članu 4. Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe, uvoz pošiljke težine 55 kilograma je zabranjen, saopćeno je iz ove uprave.