Nezavisni blok predlaže da se novac od akciza izdvaja za liječenje teško oboljelih osoba

Nezavisni blok danas je u parlamentarnu proceduru uputio prijedlog Zakona o izmjenama zakona o akcizama u BiH, kako bi se osigurala finansijska sredstva za entitetske Fondove solidarnosti, namjenski od akciza na duhan.

Prema ovom prijedlogu, 5% prikupljenih akciza na duhan, što je godišnje dodatnih oko 45 miliona KM, usmjerilo bi se za liječenje teško oboljelih osoba.

Kada je u pitanju akciza na duhan i duhanske proizvode, ona se svake godine povećava, kako bi dostigla propisanu akcizu, tj. u konačnici maloprodajnu cijenu jedne kutije cigareta, kako je to i EU. Razlozi su uglavnom preventivne prirode, jer se visokom cijenom želi smanjiti potrošnja i upotreba duhanskih proizvoda, zbog štetnosti istih po zdravlje. Sa druge strane, država time ubire značajna finansijska sredstva, kojima bi uz preventivnu svrhu, mogla unaprijediti dodatno i zdravstveni sistem u cjelini.

 “Kao poslanik Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH, podnijela sam zakonski prijedlog kako bi se obezbjedila finansijska sredstva na nivou države za liječenje teško oboljelih osoba. Svjedoci smo stalnih humanitarnih akcija gdje građani skupljaju novac za liječenje teško oboljelih osoba. Novaca ima više nego dovoljno, samo se on ne usmjerava na pravi način. Ne vidim niti jedan razlog zbog čega druge kolege u Parlamentu BiH ne bi podržale ovaj prijedlog. Ovim putem pozivam rukovodstvo Parlamenta BiH da ovaj Zakon stavi već na narednu sjednicu, kako bi se novac što prije usmjerio prema onima kojima je najpotrebniji“– izjavila je Aida Baručija, poslanik Nezavisnog bloka u Parlamentu BiH.

 „Samo po osnovu akciza na duhan, od 2009. godine prikupljeno je preko 6,4 milijarde KM, koje su nažalost usmjerene na finansiranje raznih budžetskih potreba, a ne u zdravstvo. Činjenica je da, ne ulazeći u visinu akcize, kao ekonomskog problema, 840 miliona KM, koliko je prikupljeno u 2017. godini, nije vraćeno u zdravstveni sistem, već je upotrebljeno za finansiranje raznih budžetskih rashoda. Planskim usmjeravanjem sredstava, što bi i trebala biti primarna svrha, zdravstveni sektor u cijeloj državi bi dobio značajni i dodatni izvor finansijskih sredstava za finansiranje liječenja teških bolesti kroz poseban fond konkretkno u ovom slučaju 5%, ukupnog prikupljenog godišnjeg iznosa po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode“ – izjavio je Faruk Hadžić, član Predsjedništva NB-a i makroekonomski analitičar.

Press služba Nezavisnog bloka