Privredni subjekti i fizička lica Gradu Zenica duguju 12,3 miliona KM po osnovu KGZ i KN

Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada “Zenica” d.o.o uradilo je rekapitulaciju finansijskih kartica KGZ-a i rekapitulaciju finansijskih kartica KN sa stanjem na dan 31.12.2018. godine.

Potraživanja iz osnova KN od ukupno 1.212 pravnih subjekata i fizičkih lica, iznose 3.082.994,59 KM. Po osnovu KGZ pravni subjekti i fizička lica, njih 1.391 duguju 9.281.494,12 KM.

Pozivamo privredne subjekte i fizička lica, ukoliko nisu do sada izmirili svoja dugovanja koja po ova dva osnova iznose 12,3 miliona KM, da to urade u narednim danima, obzirom da će Gradska uprava s ciljem nastavka transparentnosti u svome radu, početkom februara objaviti imena dužnika sa iznosima dugovanja po osnovu KGZ i KN.

Podsjećamo da je Grad Zenica početkom 2018. godine uputio javni poziv privrednim subjektima koji po bilo kom osnovu imaju dugovanja prema Gradu i da su mnogi od privrednika iskoristili tu mogućnost, da uplatama glavnice budu oslobođeni plaćanja zakonskih zateznih kamata.