Senaid Begić bivši direktor ZZO ZDK dobio i četvrtu, konačnu, presudu protiv Zavoda za nezakonit otkaz i naplatu troškova sudskih sporova

Senaid Begić, bivši direktor ZZO ZDK koji je poslije isteka mandata krajem marta 2016.g. nezakonito dobio otkaz od strane tadašnjeg v.d.direktora Dževada Hamzića, ovih je dana dobio i konačnu, četvrtu po redu presudu protiv Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK.

Prema presudi Općinskog suda u Zenici od 29.06.2018.god, a koja je potvrđena presudom Kantonalnog suda u Zenici 03.01.2019.god. i kojom se žalba ZZO ZDK odbija i presuda prvostepenog suda potvrđuje, Zavod mu je kao tužitelju dužan u roku od 15 dana nadoknaditi iznos od preko 30.000 KM. Tačnije, na ime naknade za plaće iznos od 20.746,71 KM, sa zakonskim kamatama, naknade na ime doprinosa iznos od 7.366,17 KM i naknade za troškove parničnog postupka iznos od 2.489,25 KM.

Podsjećanja radi, i prve dvije presude Općinskog i Kantonalnog suda iz novembra 2016.g., i septembra 2017.g. Zavod su ukupno koštale 12.533,30 KM, čime je bila namirena šteta nanesena Begiću samo za period do podnošenja tužbe odnosno za period prvih pet mjeseci nezakonitog otkaza. Nakon što je presudom Kantonalnog suda u oktobru 2017.god.vraćen na posao, Begić je putem advokata sa Zavodom tražio na osnovu presuda nagodbu oko povezivanja staža i troškova plaća i doprinosa za period poslije donošenja presuda, kako bi se izbjegao još jedan nepotreban sudski spor.

Međutim, u Zavodu očigledno nije bilo sluha pa je direktorica Zavoda Mirzeta Subašić nagodbu odbila i samim tim svjesno ušla u, kako se ispostavilo, još dva potpuno nepotrebna sudska procesa koja su sa prethodna dva porezne obveznike koštala blizu 50.000 KM!

Nakon svega potpuno je jasno da su Dževad Hamzić i Mirzeta Subašić novcem poreznih obveznika platili pokušaj političkog linča bivšeg direktora ZZO ZDK Senaida Begića!

Opravdano se postavlja pitanje da li će bivši v.d.direktor Hamzić i aktuelna direktorica Subašić snositi ikakvu odgovornost za nepotrebne sudske procese i štetu koju su tim procesima prouzrokovali!?

izvor: Visoko.co.ba