Obavještenje obrtnicima o prijavi komunalne takse na istaknutu firmu

Inicijativom Obrtničke Komore ZE-DO kantona izvršena je izmjena Odluke o komunalnim taksama Grada Zenica i to na način da obrtnici koji u jednom poslovnom prostoru djelatnost obavljaju sa dva Rješenja (osnovno i dopunsko ili dodatno), i koji su do sada morali vršiti prijavu i uplatu takse na istaknutu firmu po svakom Rješenju od 01.01.2019. godine vrše prijavu i uplatu takse na firmu samo po jednom rješenju za rad, saopćeno je iz Obrtničke komore ZDK.