Gradska narodna kuhinja dnevno priprema preko 800 obroka svojim korisnicima

Gradska narodna kuhinja u Zenici svakodnevno podijeli blizu 900 toplih obroka svojim korisnicima.

Finansira se iz budžeta Grada Zenica, ZDK i pojedinačnih donacija, za njen rad u prošloj godini izdvojeno je 450.000 konvertibilnih maraka, od čega je polovina iz gradskog budžeta.

Koordinatorica gradske narodne kuhinje, Senada Kartal, ističe da usluge kuhinje trenutno koristi 831 osoba, a da sve poslove evidentiranja i određivanja kriterija vodi javna ustanova Centar za socijalni rad. Ono što se nastoji, dodala je Kartal, jeste da se svakom građaninu maksimalno izađe u susret, kako bi dobio taj obrok, a da se pri tome očuva njegovo ljudsko dostojanstvo. (R.Š.)