U BiH opća stopa PDV-a ostaje 17 posto, ali ima mjesta i za onu sniženu

Smanjenje PDV-a na osnov­nu hrane i lijekova bez recepta u Hrvatskoj zadovoljilo je i kupce iz BiH. Razlog je taj što se ne radi o malim pojeftinjenjima s obzirom na to da je PDV na hranu s 25 pao na 13 posto, dok su lijekovi koji se izdaju bez recepta s 25 smanjeni na 5 posto, pa stoga ljudi iz BiH sada u opskrbu namirnicama rado idu u RH.

Nulta stopa na izvoz

U BiH se koristi jedinstvena stopa od 17 posto PDV-a. Kako stvari stoje, ona bi trebala i ostati, što su potvrdili i u Upravi za ne­izravno oporezivanje.

“Mi smo u nacrtu Zakona o PDV-u ostavili jedinstvenu sto­pu od 17% i nultu stopu na izvoz. Tako da će u samom procesu usvajanja eventualno ostati isto kao u nacrtu prijedloga zakona ili se nešto može promijeniti na Upravnom odboru UNO-a BiH, Vijeću ministara ili u Parlamen­tarnoj skupštini BiH – priopćeno je. I u toj instituciji smatraju da je za BiH ekonomski najbolja opci­ja da opća stopa PDV-a ostane 17 posto. Prića o povećanju imala bi smisla ako bi se smanjili porezi i doprinosi na rad, a značajno po­većale plaće u BiH, ali pitanje je koliko je to realno, iako je prošle godine povećanja bilo, no dogodi­lo se iz prijeke potrebe da se zadrži radnike. Plaće su u prosjeku pove­ćane od 100 do 300 KM, a ni to nije zadržalo tisuće onih koji su željeli otići za boljim sutra iz ove zemlje. Stoga, ako bi se dogodilo pove­ćanje PDV-a, a koje ne bi pratile olakšice za poduzetnike i novo, značajno povećanje plaća radni­cima, onda bi to dovelo do novih odlazaka, a već sad ih je najavlje­no 80.000 nakon što Njemačka počne provoditi novi useljenički zakon od 2020. godine. No, još jed­na stvar zbog koje nema potrebe povećavati PDV sa 17 posto jest či­njenica da je on, iako ga mi ne vi­dimo na računu kad plaćamo ne­što, povećan za 1 posto”, objasnio je to i ekonomist Anto Domazet.

“Mi smo povećanjem trošarina na gorivo za 0,15 KM po litri povećali neizravne poreze i taj učinak ot­prilike je godišnje negdje oko 230 milijuna KM, a to je ekvivalent kao 1% povećanja PDV-a”, naglasio je ekonomist. Porezna uprava FBiH također je dala negativno mišlje­nje o povećanju PDV-a.

Osnovni proizvodi

“Za mene bi zaista bilo ap­surdno da povećavamo PDV, bilo da je to dva ili više posto, uz ovako izražen postotak sive ekonomije”, ustvrdio je Šerif Isović, šef Po­rezne uprave FBiH. I njegovo je razmišljanje na tragu europskih zemalja da bi PDV na osnovne na­mirnice koje sudjeluju u potrošač­koj košarici trebao biti niži.

Zanimljivo je da je opća sto­pa PDV-a u BiH među najnižima u Europi s obzirom na to da su one europske od 18 do 25%. Me­đutim, te zemlje imaju i sniženu stopu PDV-a. Primjerice, jedna od posljednjih prosječnih neto plaća u BiH iznosila je 894 KM ili 457 eura, dok zemlje EU-a Bugarska i Rumunjska imaju nižu prosječnu neto plaću od BiH, od 371 odno­sno 321 euro, i imaju sniženu sto­pu PDV-a uz opću. Snižena stopa PDV-a za osnovne proizvode u Bugarskoj je 9%, a u Rumunjskoj između 5 i 9%. Znači, mjesta za sniženu stopu PDV-a u BiH ima.

Večernji list