Sa posljednjim danom prošle godine bile su 19.674 nezaposlene osobe

Po evidenciji Biroa rada na prostoru Grada Zenice, sa posljednjim danom prošle godine bile su 19.674 nezaposlene osobe, što  je manje za 900 nezaposlenih u odnosu na brojku zabilježenu krajem 2017. godine, a među nezaposlenima najviše je onih sa srednjom stručnom spremom trećeg stepena i to 7.024 osobe, potvrdio nam je Saudin Burić, šef Biroa rada Grada Zenice.

Što se tiče zaposlenih podaci se stalno mijenjaju i nisu potpuni, kažu u zeničkom Birou rada, jer pojedini nezaposleni nađu posao, a to i ne prijave Birou, te je samo u decembru zbog zaposlenja sa evidencije brisana 341 osoba.

Što se tiče visoke stručne spreme tokom 2018. godine na prostoru Grada Zenice deficitarna su bila zanimanja: diplomirani ekonomista , mašinski inženjer, profesor predškolskog odgoja, građevinski kao i inženjer zaštite na radu.

Kada je u pitanju srednja stručna sprema najtraženiji su bili : mašinski, medicinski, veterinarski i farmacetski tehničari, a od KV stručne spreme nedostajući kadar bili su : kuhari, konobari,zavarivači, bravari, šivači i tesari. (V. Jovanović)