Provedba sankcije rad za opće dobro donosi uštede za budžet

Rad za opće dobro, kao alternativna sankcija za lica osuđena do godinu dana, na području Zeničko-dobojskog kantona se provodi od 2014. godine.

Realizacijom ove mjere, ostvaruju se značajne uštede za budžet, a glavni princip je dobrovoljnost. Interes poslodavaca je zadovoljavajući, kažu u resornom kantonalnom ministarstvu.

Prema odredbi Krivičnog zakona Federacije BiH, sud uz pristanak osuđene osobe može kaznu zatvora do godinu dana zamijeniti radom za opće dobro. Ova sankcija se izvršava u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana ili duži od godine dana.

Jedan dan rada za opće dobro mijenja 4 dana zatvorske kazne.

Upućivanje osuđenih lica na izdržavanje rada za opće dobro je nadležnost kantonalnih ministarstava za pravosuđe. Prošle godine je dostavljeno 8 presuda, a u 2017., 23 presude. U prvim godinama provedbe bilo je aktuelno oko 70 presuda.

Ekonomski efekti implementacije rada za opće dobro na slobodi su značajni.

“Finansijski efekti koji se postižu donose značajne uštede za budžet FBiH. ZDK je tako za budžet FBiH u 16 implementiranih presuda uštedio 234 hiljade maraka u prošloj godini”, kazao je Amer Krđalić, stručni saradnik u Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZDK.

Ministarstvo za pravosuđe i upravu planira proširiti broj poslodavaca koji su spremni na saradnju za provedbu ove alternativne sankcije. Pored toga, cilj je i veća podrška povjerenicima kod izvršavanja mjere, prije svega osiguranje određene naknade i troškova prevoza do mjesta rada. (Šerif Babić)