Postignut dogovor: Račun RMU Zenica deblokiran, dogovorena otplata duga

Račun Rudnika mrkog uglja Zenica danas je deblokiran, epilog je sastanka održanog u Gradskoj upravi. Ovom prilikom ujedno je dogovorena daljnja dinamika otplate duga rudnika prema gradu Zenica, a do juna odgođeno izvršenje svih rješenja o izvršenju.

Gradski pravobranilac, Zlatko Osmanović, napominje da je blokada računa uslijedila zbog nepoštivanja sporazuma iz juna 2018.godine, kojim je regulisano da će Rudnik mrkog uglja Zenica izmiriti cjelokupni dug za KGZ i rentu u 40 mjesečnih rata u iznosu od po 50 000 konvertibilnih maraka.

Novim sporazumom, kaže, ujedno se odgađa i izvršenje ovih rješenja o izvršenju do jula 2019.godine, što je garancija da do ovog roka račun rudnika neće biti blokiran.

Kada je u pitanju naknada za topli obrok za blizu 1 500 radnika, kao i rate kredita prema komercijalnim bankama, isplata će biti izvršena najkasnije tokom sutrašnjeg dana. (R.Š.)