Izvještaj iz matičnog ureda Grada Zenica – decembar 2018. godine

U mjesecu decembru 2018. godine u matične knjige Grada Zenica upisano je kako slijedi:

–        Matična knjiga rođenih        89

–        Matična knjiga vjenčanih     92

–        Matična knjiga umrlih          104

Broj upisa obuhvata sva matična područja Grada Zenica.

Služba za opću upravu