Javni poziv za dodjelu priznanja i nagrada Civilne zaštite

U skladu sa Uredbom o vrsti, kriterijima i postupku za dodjelu priznanja i nagrada Civilne zaštite, pozivaju se sve strukture zaštite i spašavanja, kao i pravna i fizička lica, da u Službi Civilne zaštite Grada Zenica do 08. januara, 2019. godine, preuzmu obrasce za prijedlog kandidata za dodjelu priznanja i nagrada u civilnoj zaštiti za nadprosječno ostvarene rezultate u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Priznanja će biti dodjeljena najistaknutijim pojedincima i kolektivima u povodu obilježavanja 01. marta, Dana civilne zaštite FBiH. Za priznanja i nagrade Kantonalnog i Federalnog Štaba civilne zaštite, mogu se predlagati pojedinci i kolektivi koji su imali mjerljive rezultate i koji odražavaju konkretan doprinos, izražen povećanim angažiranjem i ostvarenim izuzetnim rezultatima u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara.

Posebno se naglašava potreba poštivanja načela postupnosti i vrednovanja u dodjeli priznanja i nagrada, u svim slučajevima i svim prijedlozima.

Iznimka je “podvig” za koji se prema kriterijima za dodjelu priznanja Kantonalnog i Federalnog Štaba civilne zaštite dodjeljuje “zlatna značka” i koja se može dodjeliti u svakom konkretnom slučaju, kada je ostvaren podvig spašavanja ljudskog života ili iznimno značajnih materijalnih dobara.

Prijedlozi za dodjelu ostalih priznanja višeg nivoa, ne mogu biti razmatrani, ako predloženi kandidati nisu ranije bili dobitnici priznanja nižeg nivoa: gradskog ili kantonalnog štaba i ako od posljednje dodjele priznanja nije prošlo najmanje tri godine.