Gradonačelnik Fuad Kasumović s predsjednicima četiri mjesne zajednice razgovarao o izgradnji HE Janjići

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović održao je danas sastanak s predsjednicima mjesnih zajednica Gorica, Janjići, Putovići i Drivuša.

Na sastanku je razgovarano o izgradnji hidroelektrane Janjići čiji je investitor Javno preduzeće “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo.

Gradonačelnik Kasumović je podsjetio da je Gradsko vijeće Zenice 2013. godine dalo saglasnost za dodjelu koncesije za izgradnju HE Janjići, na rijeci Bosni, a jedan od uslova za davanje saglasnosti je i obaveza zaključivanja sporazuma o prijateljskom okruženju, koji će biti usaglašen sa Gradom Zenica i na osnovu kojeg će biti finansirani prioritetni infrastrukturni projekti na područjima mjesnih zajednica koje gravitiraju objektima planirane HE Janjići.

Predsjednici mjesnih zajednica su ponovili da je o ovoj temi održano više sastanaka Savjeta MZ-a, kao i Zborova građana na kojima su mještani iznijeli svoja mišljenja, ali da je zajednički stav da su građani protiv izgradnje hidroelektrane, o čemu su ranije potpisali peticije.

Zaključeno je da će ponovo biti održani Zborovi građana o ovom pitanju, kako bi se mještani detaljno upoznali o uslovima izgradnje hidroelektrane i pokušalo iznaći najoptimalnije rješenje.