SDP ukazuje na potrebu ujednačavanja prava na porodiljsku naknadu u BiH

Ulična akcija, kojom je ukazano na potrebu ujednačavanja prava na porodiljsku naknadu u BiH, održale su danas Kantonalna i Gradska organizacija Socijal-demokratske partije Zenica.

Tom prilikom dijeljeni su leci i sa Zeničanima razgovarano o ovoj problematici, sadržanoj u SDP-ovom dokumentu   „Ujednačavanje porodiljskih naknada u Bosni i Hercegovini„ koji je prošao proces konsultacija i prezentacije politike u javnosti.

Statistika pokazuje da približno 32-35 hiljada porodilja svake godine ostvari pravo na porodiljsku naknadu u BiH. Te su naknade neujednačene, ponegdje se i ne isplaćuju, ukazuju iz SDP-a, koji je stava je da porodiljske naknade treba ujednačiti i učiniti dostupnima u cijeloj državi, u skladu sa socio-ekonomskim kriterijima i bez obzira na radni status porodilje.

Neophodno je u potpunosti poništiti bilo kakvu vrstu diskriminacije, različitog pristupa i nejednakih naknada za porodilje, te sa mladih žena skinuti teret nejednakog pristupa zaposlenju. Rješenje za navedene probleme moguće je tražiti kroz osnivanje posebnog fonda za zaštitu porodica sa djecom, koji bi se mogao finansirati od doprinosa ili budžetskim dotacijama.