Info sesija o dodjeli malih grantova u sklopu projekta RHRF

Kome su namijenjeni i pod kojim kriterijima se dodjeljuju mali grantovi u okviru projekta Smanjenje faktora zdravstvenih rizika za stanovništvo BiH, RHRF (eng.Reducing Health Risk Factors), možete saznati na info sesijama koje će biti održane u Mostaru 25. 10. 2018. od 11:00 sati u sali za menadžment Zavoda za javno zdravstvo FBIH, Vukovarska 46, te u Zenici 26.10.2018. od 12 sati u prostorijama Saveza izviđača grada Zenica (1.kat), Maršala Tita 20.

Info sesije koje organizira agencija Primera, pružit će osnovne informacije o planiranim radionicama za pripremu kvalitetnih preventivno-promotivnih mini projekata/programa.

Cilj info sesije je da se potencijalni korisnici što kvalitetnije pripreme za nadolazeću edukaciju/radionicu kako bi spremno dočekali javni poziv za dodjelu grantova od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

Nevladine organizacije i javne ustanove usmjerene ka promoviranju zdravlja, odnosno prevenciji nezaraznih bolesti u lokalnim zajednicama Mostar I Zenica, mogu predložiti svoje ideje promotivno-preventivnih programa/projekata koji se trebaju bazirati na modelu pristupa tzv. Zajednice koje brinu (eng.Communities That Care – CTC), koji je široko rasprostranjen I prihvaćen širom svijeta kao pristup zasnovan na činjenicama (eng.evidence-based prevention science).

Ovaj model pristupa (CTC) se treba adekvatno adaptirati u pogledu četiri faktora zdravstvenih rizika (konzumacija duhanskih proizvoda, konzumacija alkohola, nezdrava prehrana I fizička neaktivnost), kao I u pogledu svih grupa obuhvaćenih projektom (djeca, adolescenti, mlade osobe I odrasle osobe).

Od aplikanata se očekuje da svoje ideje i prijedloge kreiraju u skladu sa lokalnim Akcijskim planovima RHRF-a, koji su rezultat intenzivnog i dugotrajnog rada ključnih aktera lokalne zajednice.

Javni poziv za dodjelu malih grantova uskoro će objaviti Federalno ministarstvo zdravstva.
Švicarska agencija za razvoj I suradnju (SDC) osigurava financiranje I u partnerstvu sa Svjetskom bankom putem Trust fonda pruža podršku Federalnom ministarstvu zdravstva na dizajniranju I implementaciji efikasnih promotivnih I preventivnih programa za smanjenje faktora rizika za odabrane masovne nezarazne kronične bolesti među populacijom.