Rješenje višedecenijskog problema zagrijavanja: Potpisan ugovor o osnivanju “Toplana Zenica d.o.o.”

Ugovor o osnivanju zajedničke kompanije „Toplana Zenica d.o.o.“ potpisali su danas predstavnici Grada, kompanije ArcelorMittal i finskog Fonda za industrijsku saradnju.

Projekt podrazumijeva izgradnju novih kotlova, popravku postojeće opreme Energetike i uspostavu novog sistema grijanja do sezone 2019./2020.

Za generalnog direktora kompanije ArcelorMittal u Zenici ova je godina najuspješnija u dosadašnjem radu kompanije. Generalnim remontom osigurana je dugoročna budućnost proizvodnje čelika, a danas potpisanim ugovorom – ozvaničena je skora uspostava održivog sistema daljinskog grijanja u Zenici.

Zenica će imati ekološki održivo i stabilno grijanje, ističe gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović. Dodaje da su za grad značajne i ekonomske prenosti projekta zajedničke kompanije, u kojoj učestvuju ArcelorMittal udjelom od 50, Grad Zenica sa 20, te KPA Unicon i FinnFond iz Finske sa po 15%. S obzirom da se radi o ekološkom projektu, obezbjeđeno je i učešće Evropske banke za obnovu i razvoj, sa 40 miliona eura kreditnih sredstava.

-U narednih sedam godina, investicija Grada koja iznosi 4 miliona eura će se potpuno isplatiti, a ostvarivaćemo dividendu za učešće u zajedničkom preduzeću od oko 25 miliona, – precizira Kasumović.

Ugovorom je precizirana izgradnja tri nova kotla. U procesu, koji bi trebalo da se odvija u skladu sa evropskim ekološkim standardima biće korišteni plinovi koji se generišu u toku tehnološkog rada Koksare, koksni i visokopećni plin. Projektom je garantovano puno poštivanje ekoloških standarda, ističu iz ArcelorMittala.

Projekat je vrijedan oko 53 miliona eura. 40 miliona eura su kreditna sredstva EBRD-a, a preostalih 12 miliona biće obezbijeđeno direktnim ulaganjem partnera.

Proizvedena energija će se koristiti za tehnološke potrebe ArcelorMittal Zenica, obezbijeđenje grijanja gradu, kao i za proizvodnju električne energije. Danas je potpisan ugovor kojim je precizirano da će Zeničani, po istim cijenama, koristiti novi sistem daljinskog grijanja počev od sezone 2019.-2020. godina. (S. Stević)