Izborni dan pratit će 4 hiljade nestranačkih posmatrača

Uporedo sa predizbornom kampanjom političkih subjekata za ovogodišnje Opće izbore, u sklopu priprema odvijaju se i obuke za posmatrače nevladinih organizacija.

Među njima je i obuka za 4.000 građana, budućih nestranačkih posmatrača tokom izbornog dana, koju u BiH organizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“. Obuka se ovih dana odvija i u Zenici, a do kraja trajanja okupiće 140 građana, koji će na dan izbora na stotinu biračkih mjesta, koja su im dodijeljena, posmatrati proces, te prijavljivati uočene nepravilnosti .

Polaznici ove obuke su naši sugrađani i ono našta im najviše skrećemo pažnju jeste njihova nepristrasnost i nepovezanost sa političkim subjektima”, ističe Dženana Mujčinović, dugoročni posmatrač Koalicije „Pod lupom“ za Grad Zenicu, napominjući da polaznicima obuke ukazuju i na sve dosad uočene  nepravilnosti na biračkom mjestu kako bi ih znali prepoznati. (V.J.)