MUP ZDK mjeri brzinu kretanja vozila na 25 lokacija u Zeničko-dobojskom kantonu

Službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, kontinuirano vrše analizu i prate stanje u oblasti bezbjednosti saobraćaja, saopšteno je iz MUP-a.

Kao rezultat procjena, početkom 2017. godine, povećan je broj kontrola mjerenja brzine na svim putevima u Zeničko-dobojskom kantonu. Pored toga, od jula 2017. godine, intenzivirano je prisustvo saobraćajnih patrola na magistralnim putevima na području kantona. Na kraju godine bilježeno je značajno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, a što je najbitnije, broj smrtno stradalih manji je za 17 lica, odnosno za 44,7 %.

Smanjenje broja saobraćajanih nezgoda i posljedica istih je prvenstveno rezultat velikog napora uloženog na unapređenju postojećeg stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, inovativnog pristupa i metoda koje su primjenjivane u proteklom periodu, intenzivnog preventivnog rada i djelovanja, sprovedenih kampanja i velikog broja pojačanih akcija, koje su realizovane po svim segmetima, kao i drugih mjera koje su poduzimane u skladu sa izvršenim procjenama, saopštava Uprava policije MUP-a ZDK.

Sa ciljem daljeg smanjenja broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, te zadržavanja pozitivnih trendova i rezultata koji su zabilježeni u protekloj godini, kao i postizanja visokog stepena bezbjednosti saobraćaja na svim putevima na području Zeničko-dobojskog kantona, na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru Operativnog plana na poboljšanju bezbjednosti saobraćaja, ponovo je zavedena pojačana akcija, sa posebnim akcentom na kontrolu brzine kretanja vozila i dokumentovanja svih slučajeva prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila.

U okviru zavedene akcije, na dvadeset pet lokacija na području Kantona će se vršiti kontrola brzine kretanja vozila, kao i dokumentovanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, pomoću mobilnih radarskih sistema instaliranih na devetnaest lokacija i stacionarnih radarskih sistema instaliranih na šest lokacija na magistralnim putevima.

U tom kontekstu, za vrijeme sprovođenja akcije, policijski službenici svih policijskih stanica na području Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će vozačima dijeliti letke, te im tom prilikom ukazivati na važnost i obavezu poštivanja svih saobraćajnih propisa, posebno onih koji se odnose na brzinu kretanja vozila.

U skladu sa ciljevima ove akcije, na lecima su prikazane pozicije mjerenja brzine kretanja vozila na magistralnim putevima M-17 i M-4, tačnije dvadeset pet kontrolnih pozicija, a na predmetnim lecima su takođe navedeni i izvodi iz kaznenih odredbi iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini za prekršaje prekoračenja dozvoljene brzine, sa naglašenim iznosima predviđenih novčanih kazni. Takođe su postavljena i dva velika reklamna panoa pored magistralnog puta M-17 u općini Doboj Jug i na ulazu u Grad Zenicu, sa ciljem postizanja transparentnosti poduzimanja naznačenih aktivnosti, kao i informisanja građana, odnosno vozača, o pozicijama mobilnih i fiksnih radarskih uređaja za kontrolu i mjerenje brzine.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti sa aktivnostima na postizanju visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te u tom smislu sprovoditi pojačane akcije, u kojim će se sankcionisati svi nesavjesni vozači i drugi učesnici u saobraćaju, zbog kršenja saobraćajnih propisa.