Sastanak radnog tima za uspostavu održivog “zelenog” razvoja grada Zenice

Nakon detaljne procedure izbora konsultantske firme za izradu “Green Cities Action Plan” dokumenta za Grad Zenicu, provedene od strane EBRD-a, održan je skype konferencijski poziv između odabranih predstavnika Grada Zenica, predstavnika EBRD-a i predstavnika konsultantske firme koju čini konzorcij firmi PwC UK, PwC Poljska i ENOVA Sarajevo, kao lokalnih konsultanata.

Radni tim čine internacionalni i lokalni eksperati iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti, prostornog planiranja, pravne regulative, projektni menadžeri koji su u saradnji sa EBRD-om već uspješno realizirali projekte izrade GCAP-a, te projekata koji su izrodili iz ovog akcionog plana, a koje je podržao EBRD.

Na sastanku je izložena metodologija i okvir po kome će se raditi GCAP, diskutiralo se o potencijalnim stakeholdersima, potrebnim podacima i načinu njihovog prikupljanja, te ključnim problemima na koje se treba obratiti posebna pažnja prilikom izrade GCAP-a.

Također, radni tim je utvrdio dinamiku rada, kao i podijelio zadatke povodom organizovanja početne konferencije u prvoj sedmici septembra, a koja planira okupiti sve mapirane stakeholdere, sve u cilju kreiranja kvalitetne sinergije internacionalnog i lokalnog znanja u cilju postizanja što boljih rezultata u realiziranju ovog projekta.

Napominjemo, riječ je o projektu od velikog značaja za grad, čiju su realizaciju dogovorili gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i direktor Ureda EBRD-a za BiH Ian Brown. Za realizaciju ovog projekta kojim se planira postaviti vizija održivog “zelenog” razvoja grada Zenica, EBRD je opredijelio grant od oko 250.000 eura.

Sredstva će biti upotrebljena za finansiranje konsultanata koji će raditi na identifikaciji izvora zagađenja u gradu i analiziranju svih izvora energije, te izradi rješenja za smanjenje zagađenja. (zenica.ba)