Dokle se došlo sa informatizacijom zdravstvenog sistema u ZDK?

Informatičko uvezivanje zdravstvenog sistema u Zeničko-dobojskom kantonu je proces u kojem još ima posla, kažu u Zavodu zdravstvenog osiguranja (ZZO). Uvođenje e-recepta olakšalo je posao medicinskim radnicima i farmaceutima, pri čemu ostaje zadatak dalje stabilizacije internet konekcije. Za uvođenje elektronskih knjižica neophodno je cjelovito informatičko uvezivanje.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK podsjećaju da je uvođenje elektronskog recepta otpočelo u martu ove godine u Žepču, a okončano je u Zenici početkom maja. Dosadašnja iskustva su pozitivna, jer je, osim zadovoljstva pacijenata, olakšan posao medicinskom osoblju i farmaceutima.

– Sa elektronskim receptom je olakšan posao i ljekarima, koji imaju uvida u sve elektronski propisane recepte, kao i u to koje su recepte pacijenti realizovali u apotekama i da li su ispoštovali terapiju koju su im propisali, – kaže Muhamed Mehić, rukovodilac Jedinice za informatiku ZZO ZDK.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja ZDK cijene da je za uvođenje elektronskih knjižica neophodno kompletno informaciono uvezivanje.

– Zavod zdravstvenog osiguranja jeste za uvođenje elektronskog recepta, na kraju implementacije svih struktura koje će činiti cjelinu informacionog sistema u zdravstvu, – kaže dr Indira Mundžić, pomoćnica direktora za zdravstvo ZZO ZDK.

U zeničkom Domu zdravlja od 27 ambulanti porodične medicine, 26 je informatički uvezano sa konsultatitno-specijalističkim službama, Kantonalnom bolnicom i Zavodom zdravstvenog osiguranja. Pored e-kartona, tu su i e-uputnice i nalazi.

– Od maja ove godine počeli smo sa digitalizacijom rtg snimaka, koje vide ne samo naši specijalisti, nego, zahvaljujući mogućnosti pristupa bazi podataka, i kolege u Kantonalnoj bolnici. Trenutno je u fazi uvođenje elektronskog recepta, imamo malo problema sa brzinom aplikacije, ali zajednički nastojimo prebroditi te probleme, – kaže nam Mahdi Khiat, rukovodilac Informacionog odjeka zenilkog Doma zdravlja.

– Zavod je finansijskim planom ukalkulisao nabavku bek-ap sistema, čime ćemo dobiti na stabilizaciji elektronskog zdravstvenog sistema, – dodao je Muhamed Mehić,

Krajnji cilj je, kažu u Zavodu, imati na raspolaganju rezervnu internet konekciju. (Š. Babić)