Preko 50 posto produžnih kablova u BiH rizično

Agencija je priopćila da je, u sklopu 11 inspekcijskih kontrola provedenih tokom nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, utvrdila da, od devet kontroliranih različitih tipova kablova, pet uzoraka ne ispunjava sigurnosne zahtjeve.

Agencija za nadzor nad tržištem BiH utvrdila je da 56 posto kontroliranih produžnih kablova predstavlja rizik od strujnog udara i požara, a sa tržišta je povučeno 2.270 komada produžnih kablova. Agencija je priopćila da je, u sklopu 11 inspekcijskih kontrola provedenih tijekom nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, utvrdila da, od devet kontroliranih različitih tipova kablova, pet uzoraka ne ispunjava sigurnosne zahtjeve Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica.

U priopćenju se precizira da je od toga, u tri slučaja rizik bio takav da su naložene mjere uništenja povučenih proizvoda, dok su u dva slučaja povučeni proizvodi vraćeni dobavljačima.

Ukupno je sa tržišta povučeno 2.270 komada produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu, a od toga je uništeno 2.056 komada.

Za sve neusklađene proizvode nadležni inspekcijski organi Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH su naložili mjere povlačenja s tržišta, te obavještavanja potrošača o rizicima i načinu povrata spornih proizvoda.

U priopćenju se navodi da su u proaktivnom nadzoru produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu sudjelovale tržišne inspekcije Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta, te da se aktivnost organi nadzora nad tržištem BiH provode peti put.

Rezultati prva četiri nadzora produžnih kablova za upotrebu u domaćinstvu su pokazali da 2012. i 2013. godine 80 posto i 2014. i 2017. godine oko 50 posto ispitanih produžnih kablova ne zadovoljava sve sigurnosne zahtjeve koji se na njih odnose, te da većina njih predstavlja ozbiljan rizik od strujnog udara i požara. Zbog takvih rezultata organi nadzora nad tržištem BiH odlučili su da i u 2018. godini kontroliraju ove proizvode na tržištu, prenosi Srna.