CIK BiH: Stranke za ovogodišnje izbore prijavile 7.637 kandidata

Centralna izborna komisija BiH objavila je da je do 9. jula, kada je istekao rok za podnošenje kandidatskih lista, to učinilo 58 političkih stranka i 36 koalicija.

Ukupan broj kandidata na kandidatskim listama, uključujući i nezavisne kandidate, je 7.637 kandidata, objavio je CIK.

U narednom periodu će Centralna izborna komisija BiH vršiti provjere ispunjavanja uvjeta za ovjeru kandidata i kandidatskih lista za učešće na općim izborima 2018. godine, koji će biti održani 7. oktobra.

Inače, u prostorijama CIK-a danas će biti obavljeno žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću na općim izborima 7. oktobra.

Žrijebanje podrazumijeva da se za svaku političku stranku, koaliciju i nezavisnog kandidata izvlači broj kako bi se odredio njihov redoslijed na glasačkom listiću.

Broj dobijen žrijebanjem koristi se za određenu političku stranku ili koaliciju za svaki nivo izbora za koji se ta politička stranka ili koalicija pojavljuje na glasačkom listiću.

Određivanju broja na glasačkom listiću mogu prisustvovati predstavnici svih političkih subjekata koji imaju pravo učešća na izborima, te akreditirani posmatrači.