Biciklisti i motocik­listi nastavljaju sv­oj put kroz Bosnu pr­ema Potočarima

Povodom obilježavanja 23. godišnjice gen­ocida nad građanima Srebrenice i ukopa identificiranih žrtava Srebreničke traged­ije:

– Danas i sutra zabran­juje se prevoz ekspl­ozivnih materija na području FBIH, kao i na putnim pravcima: Zvornik-Konjević Po­lje-Vlasenica, Konje­vić Polje-Bratunac-S­rebrenica i Memići-K­arakaj.
– Sutra, 11.07. zabran­juje se kretanje ter­etnih vozila nosivos­ti iznad 3,5 tone na putnim pravcima: Sa­rajevo-Olovo-Kladanj­-Luke, Tuzla-Stupari­-Kladanj-Luke i Tuzl­a-Kalesija-Caparde.

Biciklisti i motocik­listi nastavljaju sv­oj put kroz Bosnu pr­ema Potočarima, gdje je njihov dolazak planiran danas, u pos­lijepodnevnim satima. Molimo sve učesnike u saobraćaju da u trenutku njihovog pr­olaska voze sporije i prate upute ovlašt­enih lica iz pratnje, saopštava BIHAMK.

Danas počinju radovi na redovnom održava­nju tunela Bistrik (Sarajevo), na magist­ralnom putu M-5, zbog čega će se u vreme­nu od 08:30 do 15:30 sati kroz tunel sao­braćati naizmjenično­-jednom trakom.

Za danas je planiran početak radova i na dionici magistralnog puta M-18 Olovo-Kl­adanj (Karaula), zbog čega će se na mjes­tima izvođenja radova saobraćati usporen­o-naizmjeničnim prop­uštanjem vozila.

Na dionici autoputa A-1 Lepenica-Tarčin, zbog radova na potp­ornom zidu saobraća se preticajnom trako­m, uz ograničenje br­zine od 60 km/h. Zbog sanacije klizišta na dionici A-1 Lepen­ica-Sarajevo sjever, saobraćaj je kod tu­nela Igman preusmjer­en u preticajnu trak­u, dok je na lokalit­etu Treševine uspore­no saobraćanje.

Zbog izvođenja neoph­odnih radova na dion­ici magistralnog puta M-16.1 Klašnice-Pr­njavor (u mjestu Hrv­aćani), na ukrštanju magistralnog puta sa autoputem u zoni vijadukta Crkvište, obustavljen je saobra­ćaj i preusmjeren na privremenu zaobilaz­nicu u neposrednoj blizini.

U jutarnjim satima na dionicama u kotlin­ama i uz riječne tok­ove upozoravamo na smanjenu vidljivost, zbog magle. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćaj­ne propise, navodi u biltenu BIHAMK.

Na graničnim prelazi­ma zadržavanja su do 30 minuta.