Zenički “Glovis” sredstvima C2C fonda do kvalitetnijih proizvoda i novih radnika

Zahvaljujući grant sredstvima iz C2C fonda, firma „Glovis“ d.o.o. iz Zenice unaprijediće dodatno svoju proizvodnju, povećati kvalitet vlastitih proizvoda, kreirati dva nova radna mjesta i ponuditi novu uslugu drugim subjektima čime će ostvariti i dodatne prihode.

„Glovis“ d.o.o. jedno je od 701 preduzeća koje je apliciralo na prvi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge to Change projekta i jedno od 28 preduzeća iz BiH i Švedske koje je ispunilo uslove za dobijanje granta.

Osnovano je 2011. godine kao trgovinsko preduzeće, da bi već 2013. prešli na proizvodnju dječijih igrališta, urbanog mobilijara, autobuskih stajališta, sportske i ostale druge slične opreme. Danas su lider na području BiH u ovoj oblasti.

S obzirom da firma pri izradi svojih proizvoda u velikoj mjeri koristi drvo, kvalitetna i ekološki prihvatljiva zaštita drveta postavlja se kao imperativ. Upravo zbog toga su odlučili investirati u nabavku komore – autoklava za dubinsku ekološku impregnaciju drveta, odnosno tzv. zelenu zaštitu drveta. Radi se o zelenoj ekološkoj impregnaciji koja kao fluid koristi 4,5 – postotni rastvor bakar-sulfata i borne kiseline koji se koriste za zaštitu voća i povrća, kao i za proizvodnju određene grupe lijekova. Ova sredstva su neškodljiva za ljude i životnu sredinu.

„U uređaju/postrojenju koji želimo nabaviti, impregnacija/hemijska zaštita se vrši na način da se u drvo, pod pritiskom u vakuumu, utiskuju zaštitna sredstva – rastvor neorganskih soli.  Ovim procesom, koji se odvija u autoklavima, povećava se čvrstina i otpornost drveta na vodu, vlagu, toplotu i hemikalije. Ekološki aspekt proizvodnje ovdje je veoma važan. Za ovako tretirane proizvode daje se garancija od 15 do 30 godina, iako je u praksi njihov vijek trajanja daleko duži“, kažu u „Glovis-u“.

Ukupan budžet projekta je 72.480 eura, firma je obezbijedila 42.480 eura (58,61%), a preostalih 30.000 eura su bespovratna sredstva iz C2C fonda. Realizacijom projekta, ova kompanija povećaće kvalitet vlastitih proizvoda po uzoru na svjetske proizvođače slične opreme, a uslugu zaštite i impregnacije drveta ponudiće i drugim proizvođačima.

Sjedište firme je u prostorijama Biznis Inkubatora Zenica i u njoj je trenutno zaposleno 13 radnika. Svi proizvodi su od kvalitetnih metala, drveta i sve više od specijalnih HDPE masa, te materijala zasnovanih na drvetu (sibirski ariš, bagrem, jela, smrča itd). Rađeni su prema BiH i EU standardu BAS EN 1176 koji obuhvata 11 dijelova/različitih BiH i EU standarda za ispitivanje, a koji utvrđuju opšte bezbjednosne zahtjeve za potrebne površine i opremu za dječja igrališta. Sve aktivnosti u dijelu razvoja proizvoda, dizajniranja, izrade, ugradnje i na kraju završnog ispitivanja montiranih proizvoda/dječijih igrališta, rade se u stalnoj saradnji sa Laboratorijom za ispitivanje sigurnosti proizvoda LIND u Zenici, koja je jedina akreditovana laboratorija ove namjene u BiH po normativima Evropske unije.

U kompaniji ističu da bez podrške C2C fonda ne bi realizovali ovako vrijednu investiciju.

„To je veoma značajna direktna podrška firmama koju do sada nismo imali na ovaj način. Konkrentno, nama je ovaj projekat puno značio jer da nismo dobili ova sredstva, sigurno ne bismo brzo krenuli u relizaciju investicije, a u tom slučaju bismo imali i značajne finansijske gubitke. Projekat Challenge to Change“ doprinosi i unapređenju lokalnih i regionalnih veza, te osigurava izlazak na ino tržišta, s kvalitetnijom ponudom koju zahtjevaju EU standardi“, ističu u „Glovis-u“.

„Challenge to Change“ projekat uspostavljen je u Bosni i Hercegovini zahvaljujući sredstvima Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju – Sida/Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.

Dostupan je mikro, malim i srednjim preduzećima iz cijele BiH, kao i malim i srednjim preduzećima iz Švedske koja imaju interes u BiH. Također je dostupan i startupima koji imaju inovativne poslovne ideje, proizvode ili usluge koji mogu dovesti do povećanja broja zaposlenih, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Kompanije koje zadovolje uspostavljene kriterijume mogu aplicirati na grant sredstva u maksimalnom iznosu do 30.000 EUR, što predstavlja  50% ukupne investicije. „Challenge to Change projekat – C2C“ provode Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u partnerstvu sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS). Partner u projektu je i Region Ostergotland, Istočna Švedska.

Cilj projekta je doprinijeti jačem privrednom razvoju u BiH, kao i jačanju saradnje Švedske i BiH.

Izvor: Akta.ba