Vraćanje digniteta Sportskom savezu ZDK

Nakon posljednjih promjena u rukovodstvu Sportskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, gdje je na mjesto predsjednika došao Elvir Starčević iz Zavidovića, za kratko vijeme pokrenuto je niz procesa koji imaju za cilj vratiti poljuljani dignitet ovoj krovnoj sportskoj organizaciji u kantonu.

Već su obavljeni razgovori sa resornim ministrom, kao i sa predsjedavajućim kantonlne Skupštine, kako bi se ovaj cilj što prije ispunio.

Naše domaćine smo upoznali sa strategijom sporta 2013. – 2017. godina koja je realizovana na način koji jeste. Tu je i Zakon o sportu, odnosno njegove izmjene i dopune i najvažnije je da sportski klubovi znaju sa čim mogu raspolagati, kazao je Starčević.

Na ovim sastancima predstavnici Saveza pokušali su izdejstvovati tačan budžet za sport, jer je do sada bilo izdvajanje do jedan posto što znači da se moglo desiti da sredstava za sport uopće ne bude.

Od nula do jedan posto je definitivno neprihvatljivo i pokušat ćemo definisati tačan procenat kako bi smo znali sa čim raspolažemo, zaključio je naš sagovornik.

U toku je izrada i web portala koji će biti baza svih sportskih klubova sa područja kantona. Starčević je na kraju kazao da su tokom ovih sastanaka iznijeli ideju da Sportski savez obilježi 29.avgust, dan kantona nizom sportskih aktivnosti, a jedna od najzanimljivih jeste biciklijada do Dubrovnika kako bi posjetili povelju Kulina Bana.

Strategija razvoja sporta na području kantona je nešto na čemu će Savez raditi, ali na način da se ona napravi na realnim osnovama i koju će biti moguće provesti na terenu, a ne samo da ona ostane mrtvo slovo na papiru. (N.G.)