Strani investitori ne vide reformske uspjehe o kojima govore političari

Strani investitori u Bosni i Hercegovini imaju sasvim drugačiji pogled na poslovni ambijent u Bosni i Hercegovini od domaćih političkih dužnosnika.

I dok političari govore o “reformskim uspjesima” te o “poboljšanju poslovnog ambijenta”, a što je rezultiralo novim zapošljavanjima i investicijama, strani investitori, sudeći po relevantnim anketama, napredak u uslovima poslovanja još uvijek ne vide.

Izjave predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da je provedeno čak 80 posto Reformske agende i da je Vijeće ministara BiH, na čijem je čelu, u protekle četiri godine uložilo velike napore na poboljšanju poslovnog okruženja i na privlačenju investicija, o čemu govori rast investicija od 57 posto u prošloj godini, te stalna hvalisanja entitetskih premijera Fadila Novalića i Željke Cvijanović o refomskim uspjesima sudaraju se sa vrlo tvrdim mišljenjem većine stranih investitora da se poslovni ambijent u BiH ne poboljšava.

Istraživanje “Poslovni barometar” koje je Vijeće stranih investitora u BiH provelo među svojim članicama, pokazuje da više od tri četvrtine ispitanika ne vidi promjene nabolje u poslovnom ambijentu. Naime, 48 posto ispitanika smatra da se poslovno i ekonomsko kruženje u odnosu na prethodnu godinu nije promijenilo, dok 29 posto smatra da se poslovni ambijent pogoršao.

Ovakav stav poklapa se sa mišljenjem austrijskih stranih investitora u Bosni i Hercegovini iz istraživanja koje je ranije ove godine javnosti predstavio Trgovinski ured Ambasade Austrije u BiH.
Upitani da ocijene ukupan razvoj ekonomske klime u BiH u protekloj godini, 49% austrijskih investitora izjavilo je da je ona ista kao i u prethodnom periodu, 21% je ocijenilo da je privredna situacija u zemlji bolja, a 30% je vidi gorom.

Iako i jedan i drugi izvještaj imaju pozitivnih strana, prije svega da većina prisutnih stranih investitora u BiH namjerava reinvestirati u naredne tri godine, da namjeravaju dodatno zapošljavati, kao i da kvalificiranu radnu snagu vide kao osnovnu konkurentsku prednost BiH, ipak bi trebalo obratiti na pažnju i na vrlo jasna upozorenja investitora u pogledu uvjeta poslovanja u BiH.

Između ostalog, u istraživanju “Poslovni barometar” navodi se da čak 77 posto stranih investitora smatra da je poslovna klima nepredvidiva, a rizici koji imaju najveći uticaj na njihovo uspješno poslovanje su nepredvidivost porezne politike, neujednačeno postupanje inspekcijskih organa, te politička nestabilnost.

Upravo je uspostavljanje političke stabilnosti i sigurnosti ključna preporuka vladama za unapređenje polovnog ambijenta, a potom slijede pravna zaštita investitora sa efikasnom provedbom zakona i drugih propisa i vladavina prava.

Nefikasnost administracije je već nešto na što strani invetitori opetovano ukazuju, a čak 65 posto njih upire prstom u nekvalificiranost osoblja u administraciji, dok 61 posto upozorava na mito i korupciju.

Iako ni jedan strani investitor nije povukao kapital iz BiH, kako je rečeno na ceremoniji predstavljanja Pooslovnog barometra i obilježavanju 12. godišnjice Vijeća stranih investitora u BiH 3. jula, očigledno je da je pred vlastima puno posla kako bi se u BiH više ulagalo, a investitori imali većeg razloga da budu zadovoljni poslovnom klimom u BiH.

Izvor: Indikator.ba