Nabavka udžbenika za djecu branilaca

Služba za boračko invalidsku socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti  Zenica obavijestila je javnost da je 2. jula objavljen na web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2018./2019. godinu raspisan od strane Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog Kantona.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom za djecu pripadnika branilačke populacije podnosi roditelj – staratelj nadležnoj Službi za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama Kantona u kojima imaju prebivalište  u kojem mogu dobiti obrasce za prijavu  (Grad Zenica – info centar).

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite Kantona i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

Prijave na konkurs  se mogu podnijeti  u periodu od 02.07.2018.-23.07.2018. putem protokola Grada Zenica. (zenica.ba)