U BiH blokirano je 75.078 računa poslovnih subjekata

U BiH blokirano je 75.078 računa poslovnaih subjekata, pri čemu 64.797 firmi imaju blokiran bar jedan račun, podaci su Centralne banke BiH za juni.

Među poslovnim subjektima čiji su računi blokirani nalaze se privredna preduzeća, zdravstvene organizacije, subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima, te razne agencije, zadruge i udruženja.

Podaci Izvještaja o blokiranim računima u Registru transakcijskih računa Centralne banke BiH pokazuju da je smanjen broj blokiranih računa u odnosu na maj, kada je u BiH bilo blokirano 74.953 računa poslovnih subjekata, dok je 64.616 firmi imalo blokiran bar jedan račun. (Srna)