Uzdaju se u strance: Vijeće ministara očekuje od EU da zaustavi priliv migranata u BiH

Vijeće ministara BiH podržalo je aktivnosti koje Ministarstvo sigurnosti, u saradnji sa nadležnim institucijama i agencijama, preduzima u skladu sa Akcionim planom hitnih mjera i zaključcima Vijeća ministara BiH u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je iskazana podrška najavljenoj posjeti ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Unsko – sanskom kantonu te istaknuto da je potrebno ubrzati aktivnosti za otvaranje Agrokomerca za smještaj velikog broja migranata, a u tom pravcu se očekuje pomoć Evropske unije. Istovremeno se razmatra mogućnost otvaranja i dodatne lokacije na ovom području uz finansijsku pomoć međunarodne zajednice.

Vijeće ministara BiH od Evropske unije očekuje da zaustavi priliv migranata iz EU u Bosnu i Hercegovinu.

Prema Informaciji Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH, Službi za poslove sa strancima u periodu od 1. januara do 22. juna ove godine prijavljeno je 7.128 nezakonitih migranata, od kojih su 6.354 iskazala namjeru za podnošenje azila, dok su 682 osobe podnijele zahtjev za azil. Granična policija je u periodu od 22. do 27. juna ove godine evidentirala 438 nezakonitih migranata.

Služba za poslove sa strancima je stavila pod nadzor u Imigracioni centar 18 osoba porijeklom iz Sirije, Alžira, Libije, Palestine i Pakistana koje su činile incidente i predstavljale prijetnju za javni red na području Unsko-sanskog kantona.

U toku su aktivnosti opremanja kasarne Ušivak kod Hadžića za smještaj migranata uz finansijsku pomoć Međunarodne organizacije za migracije.

Istovremeno se vode aktivnosti na međunarodnom i regionalnom planu radi jačanja efikasnosti kontrole granica, borbe protiv krijumčarenja ljudi i zajedničkog suzbijanja ilegalnih migracija, što ostaje prioritet za Evropsku uniju i zemlje Zapadnog Balkana.

Ova informacija uz Akcioni plan hitnih mjera u vezi s povećanim prilivom migranata u Bosni i Hercegovini bit će dostavljena Predsjedništvu BiH.

Izvor: NAP