Gradonačelnik povukao materijale i napustio sjednicu Gradskog vijeća

Gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, zajedno sa svojim saradnicima, nezadovoljan što vijećnici nisu prihvatili njegov prijedlog za izmjenu dnevnog reda povukao je pripremljene materijale i napustio sjednicu Gradskog vijeća.

Odluku gradonačelnika kritikovao je veći broj vijećnika, dok je on izjavio da je bio primoran povući takav potez, te da isključivu odgovornost snose vijećnici koji nisu prihvatili prijedlog da se tačke bitne za sve građane, umjesto na kraj, uvrste na početak sjednice.

Radi se o Prijedlogu Odluke o mogućnostima obavljanja poslovnih djelatnosti u
pojedinim ulicama i dijelovima ulica na području grada, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za gradnju i rekonstrukciju Ulice Muhameda Seida Serdarevića, Prijedlogu Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izmještanje elektrodalekovodne mreže na dionici Zenica II – TS Busovača, za potrebe gradnje mosta Drivuša – Perin Han preko rijeke Bosne i Željezničke pruge, Prijedlogu Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o kupoprodaji nekretnine, u svrhu smještaja prostorija MZ „Lukovo polje“ i područne ambulante porodične medicine i Prijedlogu Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe JP „ELEKTROPRIVREDA BIH“ d.d. Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Zenica.

Nakon napuštanja sjednice, Vijeće je nastavilo sa radom, a od preostalih tačaka usvojen je zapisnik sa 23. sjednice, te vijećnićka pitanja. (R.Š.)