Udruženje Babinci 100%: Malinarima jedina nada proglašenje elementarne nepogode

Na inicijativu Udruženja “Babinjci 100%” u Zenici je održan sastanak na koji su bili pozvani proizvođači malina, kao i predstavnici svih nivoa vlasti. Povod je alarmantna situacija sa otkupom i plasmanom malina.

Član Upravnog odbora ovog udruženja, Mevludin Šabić, istakao je nakon sastanka da je jedina nada malinarima da se proglasi stanje elementarne nepogode i da viši nivoi vlasti na neki način obeštete proizvođače.

– Ni jedna općina to neće učiniti jer ako se proglasi stanje elementarne nepogode onda ta općina mora sama snositi troškove nastale štete. Ja se nadam da će četiri općine zajedno proglasiti ovo stanje i da će onda kanton morati proglasiti stanje elementarne nepogode, – zaključio je Šabić.

Zastupnik u Parlamentu Bosne i Hercegovine, Senad Šepić, kaže da država mora strateški djelovati.
– Država mora odrediti najnižu otkupnu cijenu i osigurati plasman. Na taj način proizvođači maline će imati sigurnost pa čak da se upuste i u dodatne investicije, kazao je Šepić.
Ukoliko se nešto hitno ne poduzme proizvođačima malina prijeti potpuno uništenje, zaključeno je. (N.G.)