Analize: Blizu pet posto uzoraka hrane neodgovarajuće za upotrebu

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o stanju u oblasti sigurnosti hrane u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu.

Prema podacima koje su Agenciji za sigurnost hrane dostavile laboratorije za kontrolu hrane (iz oblasti javnog zdravstva, veterinarstva, poljoprivrede i privatnog sektora), kako se navodi u Izvještaju, u periodu od 1.1. do 31. 12.2017. godine u Bosni i Hercegovini, ukupno su obrađena 93.222 uzorka hrane. Od tog broja neodgovarajuća su bila 4.453 uzorka ili 4,78 posto.

Ukupan broj izvršenih analiza hrane na obrađenom broju uzoraka je 131.029.

Prikupljeni, obrađeni i evaluirani podaci predstavljeni u ovom izvještaju daju pregled rezultata laboratorijskih analiza hrane, epidemioloških podataka o oboljenjima čiji je put prijenosa hrana te podataka o prijavljenim slučajevima zoonoza, i služe u svrhu procjene rizika i praćenja trendova u oblasti sigurnosti hrane.

Podaci se mogu upotrebljavati pri izradi kontrolnih planova, zasnovanih na procjeni rizika.

Izvor: Akta.ba