Poslovni sistem RMK Zenica, organizator ZEPS sajmova, socijalno osvještena firma

Saradnja između Zeničkog privrednog sajma – ZEPS i Udruženja “Lotos-Zaštita mentalnog zdravlja” traje još od 1995. godine. Naime, ova saradnja je nastavljena i u 2018. godini što je potvrđeno potpisivanjem Sporazuma o partnerstvu dana 21.06.2018.godine u Upravi ZEPS-a.

Svake godine, počev od 1995. godine Udruženje Lotos ima priliku da bez naknade izlaže na Generalnom BH sajmu, najvećem sajmu u BiH koji ove godine obilježava svoj 25. jubilej, i prodaje radove svojih korisnika i korisnica, ali i partnerskih organizacija kao što su Udruženje Budimo prijatelji i Zavod Drin.

Na ovaj način se, osim prikupljanja sredstava za nabavku materijala za radionice, šira javnost upoznaje sa mnogobrojnim talentima članova udruženja, te se na taj način omogućava i inkluzija osoba sa invaliditetom u poslovne i druge društvene krugove.

Uprava ZEPS-a je već od samog početka imala razvijen senzibilitet prema marginalizovanim grupama naše lokalne zajednice, uključujući i osobe sa invaliditetom.

Udruženje “Lotos-Zaštita mentalnog zdravlja” osnovano je 23.08.1995. godine, ali je sa svojim aktivnostima započelo još davne 1992. godine. Udruženje je osnovano od strane grupe entuzijasta u toku rata, na čelu sa doktoricom Aišom Hadžihalilović-Smailbegović.

Misija i osnovne aktivnosti Lotosa su inkluzija djece i mladih sa invaliditetom u društvo, zaštita mentalnog zdravlja, zaštita i ostvarivanje ljudskih prava i sloboda, međusobna podrška porodicama koje imaju članove sa invaliditetom, razvoj dobrovljnog sektora, izgradnja tolerancije u lokalnoj zajednici. Lotos svoje aktivnosti provodi pružanjem psiholoških, logopedskih i usluga okupacione terapije.

Izvor: Akta.ba