CPI: Dodijeljena priznanja za budžetsku transparentnost

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) iz Sarajeva jučer je na Jahorini proglasila dobitnike priznanja koji su na nedavnom istraživanju otvorenosti budžetskog ciklusa na nižim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini osvojili najveći broj bodova.

Istraživanjem se mjerilo da li organi uprave pravovremeno tokom godine objavljuju najvažnije budžetske dokumente i da li objavljeni dokumenti sadrže sve potrebne podatke.

Dobitnici priznanja za otvorenost i transparentnost budžetskog ciklusa su: Bijeljina, Prnjavor, Tešanj, Sarajevo- Centar, Sarajevo- Novo Sarajevo, Sarajevo- Stari Grad, Zenica, Gradiška, Mrkonjić Grad, Bosanska Krupa, Bihać, Odžak, Gračanica, Lukavac, Tuzla, Kanton Sarajevo, Zeničko Dobojski Kanton, Posavski Kanton.

Zalaganje navedenih organa vlasti dobar je i važan primjer ostalima u Bosni i Hercegovini da transparentnost ovisi prvenstveno o političkoj volji i odluci vodećih ljudi općina/opština i kantonai da budu odgovorni prema građanima. Svi navedeni organi vlasti učinili su dodatni napor da objavljuju Budžete za građane, kratke i razumljive vodiče koji pomažu građanima i poduzetnicima da bolje razumiju javne finansije svoje općine/opštine ili kantona, saopšteno je iz Fondacije.

Istraživanje je provedeno u okviru Programa održivosti civilnog društva koji finansira američka agencija za međunarodni razvoj USAID.