Panel diskusija povodom Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u ratu

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala je panel diskusiju za studente Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici o procesuiranju predmeta seksualnog nasilja kao ratnog zločina, mjerama zaštite i podršci svjedocima u krivičnom postupku.

Diskusija je organizovana povodom obilježavanja 19. juna Međunarodnog dana eliminacije seksualnog nasilja u konfliktu s ciljem podizanja svijesti o važnosti procesuiranja ovih predmeta, da se ojača globalna borba protiv ove vrste zločina i da se međunarodna zajednica pozove na solidarnost i podršku preživjelim žrtvama.

Enes Maličbegović, sudija Kantonalnog suda u Zenici, Ahmed Mešić, tužilac Kantonalnog tužilaštva Srednjobosanskog kantona i Eda Furundžija, stručni saadnik Kantonalnog suda u Novom Travniku, razgovarali su sa studentima o izazovima u procesuiranju ovih predmeta. (D.S.)