“Naša djeca” i “Young with a voice”: Dječija panel diskusija

U srijedu, 20. juna, Udruženje za brigu i opšta prava djece “Naša djeca” Zenica će sa predstavnicima Dječijeg parlamenta, koji djeluje u sklopu Udruženja, organizovati panel diskusiju pod nazivom “Djeca (pre)poručuju” u Muzeju grada Zenice sa početkom u 11 sati.

Kroz panel diskusiju predstavit će se dječije preporuke iz oblasti siromaštva, predškolskog odgoja i obrazovanja, zdravstva, te inkluzije djece sa teškoćama u razvoju. Ovom aktivnošću djeca će skrenuti pažnju i dati pregled stanja u ovim oblastima, te iznijeti preporuke kojima bi se vidljivo poboljšao položaj djece.

Panel diskusija realizira se u okviru projekta “Young with a voice”, koji Udruženje provodi u suradnji sa „Otvorenim klubom“ iz Niša (koji su nosioci/aplikanti na projektu) i sa ostalim mrežama i predstavnicima organizacija: BKTF Albanija, Children First Crna Gora i KOMF Kosovo, a u ime ChildPact regionalne koalicije za zaštitu djece.

Kao facilitatorica Dječijeg parlamenta, mogu slobodno reći grupe u gradu, koja se, sa tako mladim članovima, bori za velike stvari, koje će mijenjati zajednicu, veoma je bitno da na diskusiji prisustvuju predstavnici vlasti, te svako, ko u okviru svog radnog vremena vidi dijete, razgovara sa djetetom, ili ima svoje vlastito. Nadamo se da će ovog puta više medija obratiti pažnju na bitne stvari, koje i mijenjaju lokalnu zajednicu, a dječiji svijet. Dođite i poslušajte šta nam djeca našeg grada poručuju i preporučuju, te ako na mladima svijet ostaje, i ako su ovo ti mladi, na kojima će sutra da ostane svijet, možda i ima nade za bolju budućnost svih nas, ali samo ako poslušamo šta djeca imaju reći, kako bi se njihova sadašnjost popravila. Popravimo sadašnjost, jer nam od nje zavisi budućnost,“ – rekla je Emina Horić, facilitatorica Dječijeg parlamenta.

Pored panel diskusije, biće upriličena i promocija nove redizajnirane web stranice (www.activezenica.com) koju u potpunosti uređuju djeca i mladi.