Neriješeni sporovi: U BiH se potražuje 146,3 miliona KM u neisplaćenim platama

Slijede radni sporovi sa 6.058 predmeta ili 17 posto u vrijednosti od oko 173 miliona KM. Na trećem mjestu su isplate potraživanja sa 3.955 predmeta ili 11 posto, ali sa ubjedljivo najvećim iznosom od oko 1,25 milijardi KM.

Po broju predmeta među prvih 10 još su materijalna davanja, naknada štete, isplata duga, ostali sporovi, utvrđenje i uknjižba, naknada nematerijalne štete, drugi pravni osnov, uplata doprinosa za PIO, otkazi ugovora itd.

Najviše neriješenih sporova gdje su budžetski korisnici tužioci odnosi se na komunalne i slične usluge, njih 2.062, ili 26 posto ukupne vrijednosti od oko 11,2 miliona KM.

Slijede isplate duga sa 1.867 predmeta, ilu 23 posto, ali sa najvećim iznosom od skoro 930 miliona KM.

To su još i isplata duga, utvrđenje i uknjižba, naknada štete i ostalo.

Najviše sporova koji se vode protiv budžetskih korisnika nalazi se u Kantonalnom i Općinskom sudu u Sarajevu, skoro 50 posto, a slijede Okružni privredni sud u Banjaluci i Kantonalni sud u Mostaru sa po osam posto.

I najveći broj predmeta u kojima su budžetski korisnici pokretali postupka nalazi se u Općinskom i Kantonalnom sudu u Sarajevu, a slijede Općinski sud u Zenici, okružni privredni sudovi u Banjaluci i Bijeljini i Apelacioni sud Brčko distrikta. (Srna)