Građani koji napuštaju BiH: “Ostaće samo oni koji nemaju mozga”

Unija za održivi povratak i integracije BiH objavila je podatke o broju odlazaka građana, od Popisa 2013. do danas, do kojih je došla dugogodišnjim radom na terenu, pomažući socijalno ugrožene. Saznaje da je u periodu od pet godina, stanovnika ove države, za pola miliona manje. O ovim podacima rijetko diskutuju nevladini aktivisti, a pogotovo predstavnici vlasti.

Volonteri Unije za održivi povratak u potrazi za socijalno ugroženim – osim što su naišli na brojne trajno zaključane kuće, zabilježili su i sljedeće priče:

“Odlaze, a moja bi poruka bila svima – ako nema naroda onda nema ni napretka za ovaj grad”;

“Ranije je bio odliv mozgova, a sad – ostaće samo oni koji nemaju mozga”;

“Švicarska, Njemačka, normalno, neće niko ostati ovdje”, poručili su, a navodi N1.

Višegodišnji rad na terenu rezultirao je podacima da je u periodu od 2013. do 2017. Bosnu i Hercegovinu napustilo više od 151 hiljadu osoba:

Federaciju BiH – 68.000

Republiku Srpsku – 68. 278.

Brčko Distrikt – 14.755.

Rezultati Popisa 2013. – ukupan broj stanovnika tri miliona 531 hiljada.

Prema podacima UN-a, kaže statističar i demograf Hasan Zolić, procjene su da bi do 2100. godine broj stanovnika u BiH mogao spasti na milion i osam stotina hiljada.

Da li će uskoro biti novog popisa?

“Trebalo bi biti da vidimo gdje smo, šta smo, jer pazite, jedno je znati samo broj stanovnika, bitan je i taj regionalni raspored stanovnika. Kada gledamo Popis 1991. i onaj 2013. razlike su drastične. BiH je htjeli ne htjeli regionalno demografski podijeljena na područja gdje žive jedni, drugi, treći,” upozorio je Zolić u izjavi za N1 Televiziju.

Osim masovnih odlazaka, ni slika prirodnih kretanja nije pozitivna. Prema podacima Agencije za statistiku BiH u 2017. godini, broj umrlih premašio je broj rođenih za 7.178. No, osim izražavanja zabrinutosti – nadležni ne nude bilo kakve strategije.