Izgradnja Koridora 5c: Počinje eksproprijacija na dionici Poprikuše – Nemila

Javno preduzeće Autoceste FBiH nastavlja pripreme za izgradnju novih dionica autoputa na Koridoru Vc. Radi se o dionici Poprikuše – Nemila, koja je duga oko 5,5 kilometara.

Autoceste FBiH su objavile javni poziv stanovnicima katastarskih općina koje se nalaze na trasi ove dionice da se jave radi sporazumne eksproprijacije nekretnina.

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području: općine Zenica, katastarska općina Kovanići, općina Žepče, k.o. Željezno Polje, općina Žepče, k.o. Mračaj, te općina Žepče, k.o. Golubinja radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Poprikuše – Nemila, na Koridoru Vc – navedeno je u pozivu Autocesta FBiH.

Rok za prijavu za sporazumni otkup nekretnina je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

Za sve vlasnike nekretnina, koje su planirane za otkup, ako se ne jave u predviđenom roku, smatrat će se da nisu zainteresovani za sporazumnu eksproprijaciju. U tim slučajevima otkup će se vršiti putem nadležnih organa uprave, navedeno je u pozivu JP Autoceste FBiH.

Izvor: Faktor