Poreska uprava FBiH: U prvih pet mjeseci 2018. prikupljeno više od dva miliona KM

Porezni obveznici Federacije BiH, u periodu januar – maj 2018. godine, uplatili su 2.138.548.032 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada, što je za 137.075.439 KM više u odnosu na januar – maj 2017. godine ili iskazano u procentu više za 6,85%, saopštila je Popreska uprava Federacije BiH.

Uplate javnih prihoda, po kantonima, u periodu januar – maj 2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017. godine prikazane su u tabeli.

* poreza na dobit u iznosu od 197.285.830 KM, što je više za 2,49 % ili 21.911.773 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 9,33% ili za 13.518.858 KM i naplate poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija za 27,60 % ili za 8.392.915 KM;U periodu januar – maj 2018. godine, u odnosu na januar – maj 2017., ukupna naplata direktnih poreza veća je za 48.472.801 KM ili, iskazano u procentu, za 6,77%. U strukturi direktnih poreza naplaćeno je:

* porezi na imovinu naplaćeni su u iznosu od 76.384.751 KM, što je više za 2,15% ili za 1.607.559 KM;

* ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 563.693 KM, što je za 13,29 % ili za 86.380 KM manje;

* porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 182.369.619 KM, što je povećanje za 10,58% ili za 17.444.788 KM;

* naknade i takse naplaćene su u iznosu od 183.867.168 KM, što je više za 0,07 % ili za 122.777 KM.

U periodu januar – maj 2018. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i nezaposlenost u ukupnom iznosu od 1.372.732.893 KM, što u odnosu na isti period 2017. godine predstavlja povećanje za 88.206.029 KM ili iskazano u procentu za 6,87 %.

Naplaćeni doprinosi iznose:

* doprinosi za PIO/MIO 762.135.021 KM;

* doprinosi za zdravstveno osiguranje 546.989.232 KM;

* doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 63.608.639 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH, prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.5.2018. godine je 522.710, javlja Poreska uprava Federacije BiH.