Mijenja se način oporezivanja plata

Federalna vlada na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je prijedloge zakona o doprinosima i o porezu na dohodak.

Utvrđenim Zakonom o doprinosima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a ukupna stopa doprinosa smanjuje se sa 41,5 na 33,5 posto.

Utvrđenim Zakonom o porezu na dohodak predviđeno je oporezivanje po dvije stope i to: stopama od 10 posto i od 20 posto.

Novina je da se povećava oporeziva osnovica, ukupni dohodak u iznosu do 700 KM je neoporeziv, 10 posto poreza se plaća na ukupni dohodak do 1.500 KM, a ukupni dohodak veći od 1.500 KM oporezuje se sa 20 posto.

U oporezivu osnovicu ulaze i plata i svi prihodi koji nemaju karakter plate.

Izvor: Oslobođenje