Stranke u FBiH za godinu dana dobile 3,8 miliona KM iz budžeta, ali novac nikome ne pravdaju

Ukupno 15 stranaka dobija novac od Vlade FBiH shodno Zakonu o izvršavanju budžeta. Novac se raspoređuje svim strankama koje participiraju u FBiH u skladu s rezultatima koje su stranke napravile na izborima 2014. godine.

Od ukupno 3,8 miliona KM 40 posto se raspoređuje na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima. S druge strane, preostalih 60 posto se raspoređuje strankama prema broju zastupnika koje imaju u domovima Parlamenta FBiH, a koji su izabrani na izborima 2014. godine.

Najviše novca Vlada FBiH za 2017. je dodijelila Stranci demokratske akcije (SDA) i to ukupno 686.333 KM. SDA u oba doma Parlamenta FBiH ima ukupno 39 zastupnika. Nakon toga slijede stranke okupljene u koaliciji koju predvodi HDZ BiH, a tu su još HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević te HSP Herceg Bosne. HDZ-ova koalicija prošle godine je dobila 476.000 KM, a ukupno imaju 25 zastupnika u Parlamentu FBiH.

Više od 400.000 KM dobili su i SDP (431.333 KM) za 22 zastupnika te SBB (401.333 KM) za ukupno 20 zastupnika u dva doma Parlamenta FBiH.

Najmanje je dobila Stranka dijaspore BiH i to 116.333 KM.

Revizori su ustanovili da je u pogledu podjele novca strankama neophodno definisati svrhu i način trošenja doznačenih sredstava i obavezu izvještavanja o utrošku sredstava u skladu sa članom 38. Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu.

Drugim riječima, stranke dobiju novac iz budžeta, a uopće ne polažu račune na šta ga troše, a nisu u pitanju mala sredstva.

Izvor: Klix.ba