Prvi korisnici socijalno-neprofitnih stanova u Radakovu useljavaju iduće sedmice

Delegacija državnog, federalnog i kantonalnog ministarstva za izbjeglice i raseljena lica, donatora projekata socijalnog stambenog zbrinjavanja i Grada Zenice obišla je novoizgrađenu zgradu u zeničkom naselju Radakovo, namijenjenu za stambeno zbrinjavanje po sistemu socijalno-neprofitnog stanovanja, u koju useljavanje stanara počinje tokom iduće sedmice, najavljeno je iz sjedišta Vlade ZDK.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Samiha Borovac i Ševka Palo, pomoćnica federalnog ministra raseljenih osoba i povratnika, predstavnici CRS-a na čelu sa direktoricom Sanelom Imamović, predstavnici Biroa za populaciju i migracije Američke Vlade na čelu sa direktoricom programa za Evropu, Centralnu Aziju i Latinsku Ameriku, Marthom Youth i predstavnica Grada Zenica, pomoćnica gradonačelnika, Sumeja Mujkanović, susreli su se sa ministrom za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Nurđehanom Šahinovićem.

Razgovaralo se o socijalno-neprofitnom stanovanju i predstavljen je pravni okvir, kojim je uređeno pitanje socijalno-neprofitnog stanovanja na području Zeničko-dobojskog kantona i koji je ovom prilikom ocijenjen kao lider u toj oblasti.

Zeničko-dobojski kanton je donošenjem Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju, te Odluke o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na subvencioniranje zakupnine za stan u stanovima namijenjenim za socijalno-neprofitno stanovanje, i činjenicom da su u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirana sredstva za subvencioniranje zakupnine, stvorio pretpostavke za obezbjeđenje održivog sistema socijalno-neprofitnog stanovanja, saopšteno je iz Vlade ZDK.

Po okončanju sastanka, delegacija je obišla novoizgrađenu zgradu u zeničkom naselju Radakovo namijenjenu za stambeno zbrinjavanje po sistemu socijalno-neprofitnog stanovanja, u koju će se u toku iduće sedmice useliti, prvi korisnici.