Problem parkiranja: Grad će preuzeti dio policijskih nadležnosti

Gradsko vijeće usvojilo je Odluku o organizaciji i načinu naplate parkiranja na javnim parking prostorima. Ovim činom želi se napraviti korak naprijed ka uređenju stacionarnog saobraćaja na području grada Zenice. Za rješenje glavnog problema, a to je nedostatak parking mjesta, ipak će se još pričekati.

Odluka uređuje uslove i način korištenja javnih i parking prostora, namijenjenih za parkiranje vozila stanara u objektima kolektivnog stanovanja, kontrolu korištenja, te nadzor i kaznene odredbe.

Gradonačelnik Zenie, Fuad Kasumović kaže da su na raspolaganje date četiri lokacije, namijenjene za podzemne i nadzemne garaže, a sama izgradnja namjerava se realizovati kroz javno-privatno partnerstvo.

Kako bi se cjelokupna oblast uredila, ipak je potrebno donijeti niz pratećih propisa. Kao prioritet, nameće se odluka o preuzimanju dijela nadležnosti policije, a sve u cilju što kvalitetnijeg nadzora i kontrole.

U tom kontekstu, već je najavljeno raspisivanje konkursa za prijem radnika na ovim poslovima. (R.Š.)