Dom naroda podržao Prijedlog Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom

Dom naroda Federalnog parlamenta na današnjoj vanrednoj sjednici usvojio je Prijedlog zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, koji je potrebno da odobri i Zastupnički dom da bi stupio na snagu.

“Ovaj zakon prvi put uređuje jednu od usluga u sistemu zdravstva – medicinski potpomognutu oplodnju na način da je u potpunosti regulira, od sistema u kojem se obavlja do uvjeta pod kojima se obavlja pa do evidencija ili prekršajnih i kaznenih odredbi”, izjavila je novinarima pomoćnica federalnog ministra zdravstva Marina Bera.

U pogledu finansiranja kazala je da su i privatne zdravstvene ustanove faktički u sistemu ukoliko su ugovorile svoje usluge sa zavodima zdravstvenog osiguranja pod uvjetima koje naši zakoni propisuju.

“Dakle, ove usluge se mogu obavljati u javnom i privatnom sektoru, ali na način kako je to propisano zakonima u zdravstvu”, rekla je Bera navodeći da zdravstvena ustanova koja će obavljati navedenu oplodnju mora ispunjavati uslove kadra, prostora i opreme, a zatim dobiti ovlaštenje od federalnog ministra zdravstva.

Kada ima to ovlaštenje, onda ustanova može stupiti u ugovorni odnos sa zavodom zdravstvenog osiguranja. Detalji tog finansiranja, kaže Bera, bit će posebnim propisom regulirani.

Predloženim zakonom propisano je da na biomedicinski potpomognutu oplodnju pravo imaju punoljetni i poslovno sposobni žena i muškarac koji su u braku ili vanbračnoj zajednici, a nakon što su provedeni postupci utvrđivanja uzroka neplodnosti ili smanjenja plodnosti i otklanjanje tih uzroka stručnim savjetima, lijekovima ili hirurškim zahvatima.

Pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno vanbračnoj zajednici. Izuzetno, na prijedlog stručnog konzilija zdravstvene ustanove u kojoj se liječe bračni, odnosno vanbračni partneri, a iz opravdanih zdravstvenih razloga, može se dati saglasnost na biomedicinski potpomognutu oplodnju i ženi nakon navršene 42. godine života.

“Tokom javnih rasprava od strane struke bilo je diskusija u pravcu smanjivanja granice te starosne dobi, jer zapravo se procenat uspješnosti značajno smanjuje s godinama. Postignut je konsenzus da ostane na starosnoj dobi od 42 godine s tim što zakon omogućava i izuzeće za žene starije od 42 godine ukoliko su određeni uvjeti zadovoljeni”, dodala je Bera.

Također, zakonom su propisana tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja vantjelesne oplodnje uz obavezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu.

Predviđeno je da u postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje bude dozvoljeno korištenje vlastitih spolnih ćelija bračnih i vanbračnih drugova, odnosno homologna oplodnja.

“Zabranjeno je darivanje spolnih ćelija i spolnih tkiva, te ljudskih embriona za primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje”, navodi se u obrazloženju prijedloga zakona kojeg je danas usvojio Dom naroda.