Utvrđen javni interes za izgradnju dionice autoceste Poprikuše – Nemila​

Vlada FBiH donijela je danas Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Javnom preduzeću Autoceste FBiH d.o.o. Mostar naloženo je da, na osnovu ove odluke, pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici.

Inače, izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za period 2018. – 2020. godina.

Sredstva za realizaciju ovog projekta će osigurati Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu.

Izvor: Akta.ba