Sindikat ZDK:Program obilježavanja 1. maja-Međunarodnog praznika rada

Na osnovu odluka Predsjedništva Saveza samostalnih sindikata BiH o obilježavanju 1. Maja-međunarodnog praznika rada kojom je definisano da se ove godine 1. Maj-međunarodno praznik rada obilježi u administrativnim centrima kantona, Kantonalni odbor SSS BiH Zeničko-dobojskog kantona utvrdio je

PROGRAM

obilježavanja 1. Maja-međunarodnog praznika rada na području Zeničko-dobojskog kantona

  1. Međunarodni praznik rada obilježit će se Zenici
  1. U ponedjeljak 30.04.2018. godine u periodu od 11:00-13:00 sati predstavnici Kantonalnog odbora SSBiH Zeničko-dobojskog kantona i granskih sindikata razgovarat će sa građanima na trgu u Zenici ispred spomenika Kameni spavač i vršiti podjelu promotivnog materijala SSS BiH te anketiranje građana-radnika na pripremljenim anketnim listićima. Anketiranje će se uporedno vršiti i u sindikalnim organizacijama granskih sindikata-članicama Saveza sindikata BiH popunjavanjem odgovora na pitanja “Koliko se poštuju moja osnovna radnička prava ?”, i online anketiranje putem web. stranice www.sssbih.com. Anketa će se realizovati u periodu od 30. aprila do 08. maja 2018. godine
  1. U utorak 1. Maja-međunarodnog praznika rada predstavnici organa sindikata družit će se sa radnicima Arcelor Mittala u peridu od 06:00 do 08.00 sati (period ulaska radnika prve smjene i izlaska treće smjene) na kapiji IV. (ispred prostorija sindikata Arcelor Mittala). Tom prilikom predstavnici organa sindikata razgovarat će sa radnicima Arcelor Mittala uz podjelu promotivnog materijala i anketiranje istih.

PREDSJEDNIK

Mirnes Isaković.s.r