Okončan naučno-stručni skup “Obrazovanje,jezik,kultura,tendencije i izazovi”

Sedmi međunarodno naučno – stručni skup „Obrazovanje,jezik,kultura,tendencije i izazovi“,u organizaciji zeničkog Filozofskog fakulteta,nakon dvodnevnog rada okončan je danas u Zenici.

Brojni stručnjaci u ovim oblastima iz naše i zemalja regiona,kroz razmjenu iskustava i prezentaciju naučnih radova,razgovarali su o dostignutim  nivoima  naučnih disciplina i pojedinih struka,a sve u cilju daljeg unapređenja odgoja i obrazovanja mladih,te istraživanja i proučavanja pojedinih naučnih disciplina.

Pokušali smo istovremeno sagledati i sa čime ćemo se u budućnosti suočavati u svom radu, kao i načine na koje ćemo sve te izazove prevaziliziti,što bi sveukupno trebalo doprinijeti produktivnijem radu u humanističkim oblastima naučnih disciplina,koje se izučavaju na fakultetima,ističe Mirza Džananović,asistent na Filozofskom fakultetu u Zenici.   (V.J.)